Кои Сме Ние?

Еhrrich Insurance Group се гордее със своята ексклузивност и предлага уникални застрахователни решения, предназначени за изключително заможни клиенти.

Какво Предлагаме

  • Гражданска отговорност на автомобилистите

    Нашата застраховка покрива гражданската отговорност за щети при използване на моторни превозни средства, в съответствие със законодателството на държавата.

  • Защита на Дома

    По тази застраховка ние застраховаме недвижими имоти и движимо имущество, което се използва от Застрахования в неговия бит и домакинство.

  • Застраховка Злополука

    С тази застраховка ние застраховаме живота, здравето и работоспособността на български и чуждестранни физически лица, които водят активен живот и биха искали да осигурят своята защита срещу риска от злополука.